4net.tv

Tarify


Tématické balíčky


Ostatní ceny

Ceny settop boxů

SetTopBox Arris VIP 43022700,- Kč
Poplatek za druhé a třetí zařízení (SetTopBox nebo chytrá TV) je 30Kč/měs. Cena pronájmu SetTopBoxu je 90 Kč/měs. (na 36 měsíců).
Poskytovatel televizního vysílání si vyhrazuje právo na změnu programové skladby balíčků IPTV. Programová nabídka je přebírána od provozovatele převzatého televizního vysílání společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého vysílání registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn./Ident.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14.04.2015. Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.
Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceník je platný od 1.6.2022